STRZELNICA

Oficjalna strona strzelnicy znajduje się pod adresem: strzelnicaolkusz.pl

OŚWIADCZENIE

W związku treścią ulotek rozpowszechnianych w miejscowości Osiek oraz Zimnodół, przez kilku autorów akcji, informuję, iż będę zmuszony do podjęcia kroków prawnych wobec autorów naruszających moje dobra osobiste i wzywam autorów lub kolporterów ulotki (znanych okolicznym mieszkańcom) do natychmiastowego zaprzestania rozpowszechniania w sposób bezprawny fałszywych informacji, nazw i logotypów.
Jako twórca systemu szkolenia Zenith9 oraz właściciel zastrzeżonej nazwy i znaku Zenith9 informuję, co następuje:
1. Nie wyrażam zgody na wykorzystywanie mojego prywatnego znaku zastrzeżonego, Zenith9 oraz znaku graficznego Zenith9 przez osoby nieuprawnione w prywatnej akcji;
2. Kategorycznie przeczę, jakoby system szkolenia Zenith9 był realizowany na jakiejkolwiek „nielegalnej strzelnicy” – twierdzenie takie jest absurdalne i narusza moje dobra osobiste, poprzez łączenie zastrzeżonej nazwy mojego systemu oraz mojego znaku graficznego, z fałszywą informacją o rzekomej nielegalności strzelnicy w Zimnodole;
3. Jako ekspertowi strzelectwa od ponad 30 lat i byłemu żołnierzowi oraz funkcjonariuszowi BOR, dobrze znane mi są zasady oceny legalności strzelnic w Polsce i wbrew nieprawdziwym sugestiom organizatorów akcji ulotkowej, strzelnica w Zimnodole funkcjonuje w pełni legalnie ponieważ:
a) Działa na podstawie decyzji administracyjnej Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu z dnia 15 stycznia 2023r, o zatwierdzeniu regulaminu strzelnicy, na podstawie Rozporządzeniem MSWiA (decyzja została osobiście podpisana przez Burmistrza UMiG);
b) Działa zgodnie wytyczną MSWiA z 2022r;
c) Działa zgodnie treścią stanowiska Departamentu Prawnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z 2021r;
d) Działa zgodnie ze stanowiskiem Ministra Rozwoju z 2022r.

Dalsze próby nielegalnego posługiwania się nieprawdziwymi informacjami będą dokumentowane i kierowane na drogę prawną.

Zenith9

UWARUNKOWANIA PRAWNE ORGANIZACJI I REALIZACJI STRZELNIC W POLSCE

jazdaprawna.pl/uwarunkowania-prane-organizacji-i-realizacji-strzelnic-w-polsce/