News

 • 17-18 czerwca 2023 odbyła się kolejna edycja akcji ,,Czyste Góry Czyste Szlaki Gorce-Turbacz”. Na zaproszenie Pani Barbary Kleszyk – Klub Podróżników Śródziemie, Zenith9 zorganizował wystawę broni, która odbyła się w schronisku Turbacz.
  Celem wystawy była edukacja i wzmocnienie obowiązku obronności kraju w lokalnych środowiskach, propagowanie strzelectwa oraz konsultacje dotyczące uzyskiwania pozwoleń i różnice w ich kategoriach. Akcja miała przede wszystkim wymiar edukacyjny. W akcji Czyste Góry Czyste Szlaki osobiście wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda – Zwierzchnik Sił Zbrojnych.

https://goral.info.pl/artykul/prezydent-andrzej-duda/1079154

https://klubpodroznikow.com/akcje-eko-180/131-sprzatanie/1967-czyste-gory-czyste-szlaki-gorce-turbacz-2023

 • Update 28.11.2020

 • 29.03.2018

 • 10.03.2018 Trening z pistoletem maszynowym Uzi.

 • 09.01.2018 Zenith9 rozpoczął współpracę z firmą Piekarnia Kabur Gniezno w zakresie dopracowania wzorów i modeli kabur z materiału Kydex dla naszych strzelców systemowych oraz wszystkich chcących skorzystać z naszych doświadczeń. Przez lata pracy z wyrobami różnych producentów, spotykaliśmy się często z kaburami, którym pękały szlufki czy przez zły dobór „wkliku” niszczyły broń lub ścierały Kydex wewnątrz, topiąc go na broni… Często modele w wersji ” naleśnik” były za szerokie co uniemożliwiało zastosowanie ich do codziennego, wygodnego i skrytego noszenia poza strzelnicą. Nowo opracowane modele charakteryzują się zwężoną konstrukcją pozbawioną na szlufkach naprężeń i miejscem wkliku zupełnie nie niszczącym broni. Górna część kabur została wyposażona w lejek co bardzo ułatwia powrót broni do kabury. Każda z kabur posiada możliwość regulacji docisku- trzymania broni. Ważna też jest uniwersalność, ponieważ możemy je stosować na pasku do codziennego noszenia jak i na pasach taktycznych. Jeśli potrzebujemy na pasie taktycznym więcej miejsca np. na rozmieszczenie dodatkowych magazynków do karabinka szturmowego wystarczy zastosować najwęższy model kabury z zapięciem typu Tek- Lok. Opracowane zostały wreszcie szybkie ładownice segmentowe Kydex do metalowych magazynków karabinka AK. Aktualnie testujemy wzór, który po dopracowaniu będzie można nabywać w wersji solo, lub dwójnik (prawy i lewy bok).Wszystkie materiały potrzebne do produkcji sprowadzane są z USA poza białym Kydexem używanym do nadruków, który kupowany jest w Europie. Możemy sobie zamówić personalizację kabur, ładownic, które wykonywane są w technice laserowej lub metodą transferowania w strukturę Kydexu (nie jest to powlekanie powierzchni materiału farbą). Produkty ,,Piekarni’’ posiadają bezterminową gwarancję.
 • 25.06.2017

 • 01.04.2017


 • 19.02.2017 


 • luty 2017

 • 12 luty 2017

 • 14 stycznia 2017

 • 7 stycznia 2017


 • 10-11 grudnia 2016
  Odbyło się kolejne szkolenie unitarne dla członków Stowarzyszenia Terytorialni. Tematem zajęć ogniowych były techniki “startowe” czyli szybkie przeładowanie karabinka na prawej oraz lewej ręce w postawie patrolowej i składanie się do strzału. W pierwszym dniu zajęć uczestnicy zapoznali się z kilkoma technikami szybkiego przeładowania broni, przećwiczyli je w bloku zajęć na sucho, który zakończył się egzaminem dopuszczającym do odstrzelenia poznanych technik następnego dnia. Utrwalono również techniki szybkiego składania się z bronią przeładowaną (prawa-lewa ręka).

 • 3 grudnia 2016
  Przeprowadziliśmy kolejny egzamin z certyfikacji ogniowej dla Terytorialnych. Egzamin odbył się na strzelnicy miejskiej w Jędrzejowie. Do egzaminu przystąpiło 8 osób podzielonych na dwie grupy. Pierwsza grupa rozpoczęła egzamin o godzinie 7, a następna o godzinie 12. Wszystkie osoby zaliczyły go z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy. Dziękujemy firmie Rosomak za zabezpieczenie, a szczególnie za udostępnienie namiotów.

 • 26-27 listopada 2016
  Na poligonie wojskowym Pasternik przeprowadziliśmy pierwsze z cyklu szkoleń Pilotażowego Kursu Szkolenia Podstawowego. Tematem zajęć było: składanie się do strzału z broni przeładowanej w postawie stojącej z prawej oraz z lewej ręki. W zajęciach uczestniczyły 24 osoby, podzielone na 4 zespoły. W sobotę przeprowadziliśmy trening na sucho  przygotowujący grupy do strzelania, które odbyło się następnego dnia. Do każdego zespołu został przydzielony instruktor wyszkolenia ogniowego, który będzie prowadził szkolenie programowe i odpowiadał za przygotowanie zespołu do zaliczenia egzaminu z certyfikacji ogniowej. W ten sposób instruktorzy odbędą swój staż instruktorski w organizacji potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności do prowadzenia kolejnych samodzielnych szkoleń. Prace instruktorów “stażowych” nadzoruje Zenith9.Wszyscy instruktorzy ukończyli specjalistyczne szkolenie z metodyki i technik wymaganych programem certyfikacji w systemie Zenith9.Po południu przeprowadziliśmy zajęcia doskonalące dla osób jadących za tydzień na egzamin z certyfikacji ogniowej do Jędrzejowa.
  W zajęciach wzięło udział 12 osób.

 • 12 listopada 2016
  Przeprowadziliśmy egzamin z certyfikacji ogniowej dla Terytorialnych. Tym razem egzaminowaliśmy na strzelnicy w Jędrzejowie. Zaliczenie go umożliwia dalsze zaawansowane szkolenie ogniowe w tym zespołowe. Egzamin z wynikiem pozytywnym zaliczyło 6 osób. Zabezpieczenie logistyczne zapewniła firma Rosomak. 

 • 29-30 października 2016
  Instruktorzy systemu Zenith9 oraz firmy BG przeprowadzili dla Terytorialnych bloki zajęć taktyczno-ogniowych. Zajęcia z bloku ogniowego prowadzili wraz z nami instruktorzy strzelectwa będący członkami Terytorialnych.

 • 17 września 2016    
  Instruktorzy Zenith9 przeprowadzili dla ,,Terytorialnych” szkolenie z zakresu doskonalenia technik indywidualnego wyszkolenia ogniowego. Zajęcia odbyły się na terenie poligonu wojskowego Pasternik.

 • 6-9 września 2016    
  Odwiedziliśmy XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach.

 • 27-28 sierpnia 2016    
  Instruktorzy systemu Zenith9 oraz BG przeprowadzili dla Terytorialnych specjalistyczne zajęcia, których zakres obejmował:
  – wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych do działań rozpoznawczych
  – blok zajęć inżynieryjno-saperskich
  – prowadzenie ognia do nisko lecących celów powietrznych
  – rozpoznanie minersko-pirotechniczne budynków oraz pojazdów
  – sprawdzian umiejętności potrzebnych do zaliczenia certyfikacji z wyszkolenia      ogniowego http://terytorialni.pl/files/doc/certyfikacja_podstawowa_terytorialni.pd

 • 1 czerwca 2016    
  Na zaproszenie  Ludowo Uczniowskiego Klubu Sportowego CHROBRY przy ZSCKR w Chrobrzu , instruktorzy Systemu Zenith9 wzięli udział w Wielkim Festynie Rekreacyjno Sportowym. Na naszym stoisku najmłodsi uczestnicy festynu mogli zapoznać się z szerokim asortymentem broni palnej używanym podczas naszych szkoleń oraz dodatkowym wyposażeniem specjalnym.Program festynu obejmował :  bieg sztafetowy Złota – Chroberz, prezentację  patrolu saperskiego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, WKU Busko Zdrój oraz  pokazy kulinarne i stoiska ze zdrową żywnością.

 • 13-14 maj 2016    
  Na zaproszenie Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa “Nila” w Krakowie, instruktorzy Systemu Zenith9 wraz ze Stowarzyszeniem “Terytorialni” ,firmą “Rosomak”, Adamem Fudalikiem oraz portalem NetGun uczestniczyli w Krakowskiej Nocy Muzeów. Na naszym stoisku zwiedzający mogli zapoznać się z Zaawansowanym Systemem Szkolenia Ogniowego Zenith9 oraz bronią i wyposażeniem specjalnym używanym w szkoleniach. Serdeczne podziękowania za dobrą organizację oraz zabezpieczenie logistyczne przedsięwzięcia kierujemy na ręce Pani Dyrektor Joanny Mrowiec.

 • 15-16 kwietnia 2016

  Zenith9 
  przeprowadził dla instruktorów “Terytorialnych” zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu technik Breaching doors.
  Program zajęć obejmował:
  – klasyfikacja skrzydeł drzwiowych, ościeżnic, zamków i zawiasów w zależności od parametrów technicznych;
  – sposoby i techniki inwazyjnego pokonywania drzwi;
  – dobór właściwej techniki breachingu po wstępnym rozpoznaniu twardości skrzydła drzwi;
  – warunki bezpieczeństwa podczas stosowania strzelby gładkolufowej dla operatorów i osób znajdujących się w pomieszczeniu;
  – rodzaje amunicji stosowanej do odstrzeliwania zamków i zawiasów drzwiowych;
  – techniki podejść i ubezpieczania zespołu;
  – techniki, kąty i punkty odstrzałowe na drzwiach;
  – techniki wejścia po odstrzeleniu zamka i zawiasów;
  – techniki sprawdzania pomieszczeń i wyjścia z nich.


 • 18 marca 2016

Na zaproszenie Pani Elżbiety Kuteli (reporterka, kreatorka przedsięwzięć i wydarzeń z zakresu mediów, sztuki i kultury, trener rozwoju osobistego, przez kilka lat redaktorka kina familijnego w telewizji Kino Polska, specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów artystycznych i medialnych), instruktorzy Zenith9 wzięli udział w warsztatach, których tematem było bezpieczeństwo osobiste kobiet w kontekście współczesnych zagrożeń. Warsztaty odbyły się w Hotelu Polskim Pod Białym Orłem w Krakowie.


 • 26-28 luty 2016   

       Zenith9 przeprowadził dla “Terytorialnych” szkolenie, którego tematem były:

Techniki przejęcia sektora ostrzału przy wymianie magazynka, zacięciu broni oraz techniki prowadzenia ognia i ubezpieczania podczas ,,rolowania”.

Blok treningowy obejmował 17 zagadnień, które przed odstrzelaniem trenowane były ,,na sucho”. Wszystkie techniki wykonywane były na prawej i lewej ręce strzelającej.


 •  17 stycznia 2016

Zenith9 przeprowadził dla “Terytorialnych”  szkolenie z zakresu stałych i mobilnych punktów kontrolnych oraz taktyki poruszania się  pojazdami “miękkimi i twardymi”. Program zajęć obejmował:

PUNKTY KONTROLNE:
– stałe i mobilne punkty kontrolne
– organizacja punktu kontrolnego (wybór miejsca, zabezpieczenie dodatkowe, wyposażenie kontrolujących , podział zadań, środków ogniowych)
– lusterka pirotechniczne
– strefa bezpieczeństwa
– technika  zatrzymywania osób do kontroli
– techniki podejścia do osoby kontrolowanej (sprawdzenie, zatrzymanie)
– technika zatrzymywania pojazdów do kontroli na punkcie stałym (podejście do kierowcy, ubezpieczenie, zatrzymanie osoby, sprawdzenie pojazdu)
– technika zatrzymania pojazdu w ruchu (techniki zatrzymania pojazdów, techniki wyjścia z auta zatrzymującego, ubezpieczenie, podejście, kontrola, zatrzymanie osoby- osób, sprawdzenie pirotechniczne pojazdu)
– ubezpieczenie wewnętrzne oraz zewnętrzne kontrolującego zespołu
– techniki przeszukiwania osób i pojazdów z uwzględnieniem posiadania MW
– techniki kajdankowania osób zatrzymanych (kajdanki metalowe i plastikowe)

TAKTYKA  PORUSZANIA SIĘ POJAZDAMI MIĘKKIMI I TWARDYMI
– ogólna charakterystyka pojazdów miękkich i twardych
– technika zajmowania miejsca w pojeździe
– podział sektorów obserwacji podczas jazdy
– dystansowe strefy bezpieczeństwa na drodze
– techniki ubezpieczonego opuszczania pojazdu
– techniki ubezpieczonego zajmowania miejsca w pojeździe
– rozmieszczenie dodatkowych środków ogniowych w pojazdach

Zenith9


 • 19-20 grudnia 2015    
  Zenith9 przeprowadził dla “Terytorialnych” zaawansowane zajęcia taktyczne oparte na programie Zenith9 CQB. Ze względów bezpieczeństwa do treningu zostało dopuszczonych 10 osób, które wcześniej z wynikiem pozytywnym zaliczyły wewnętrzny egzamin potwierdzający ich umiejętności w posługiwaniu się karabinkiem szturmowym (wymagana min. umiejętność pracy karabinkiem na prawej i lewej ręce, płynne i bezpieczne zmiany ręki strzelającej w zależności od zajmowanej pozycji). Uczestnicy zapoznali się z wariantami taktycznymi podejścia i sprawdzania pomieszczeń otwartych
  i zamkniętych.Program zajęć obejmował:- pracę za zasłonami (lewa, prawa strona)
  – dobór właściwej techniki podejścia i sprawdzenia pomieszczeń (bezpieczeństwo grupy),
  – “bezinwazyjne” techniki sprawdzania pomieszczeń,
  – dobór i zmianę ręki strzelającej (ramienia) w zależności od sytuacji,
  – technikę przemieszczania się i pracy na nogach podczas podejścia, wchodzenia i wyjścia z pomieszczenia,
  – techniki podejścia pod drzwi i ustawienia się przed wejściem,
  -technikę sprawdzenia pomieszczenia solo (bez wejścia oraz z wejściem)
  – technikę wejścia i krojenia frontalnego (prowadzenie ognia),
  – technikę wchodzenia okrężnego (prowadzenie ognia),
  – zasady bezpiecznego prowadzenia ognia przy technikach krzyżowych,
  – technikę wejścia i krojenia krzyżowego (prowadzenie ognia),
  – techniki sprawdzania pomieszczenia i ubezpieczania się po wejściu oraz podczas wychodzenia z pomieszczeń,
  – trening w/w technik w zespołach czteroosobowych (podejścia, sprawdzenie pomieszczeń, ubezpieczanie zespołu, wyjścia, przemieszczanie się po wyjściu…Zenith9


 • 22 listopada 2015    
  Zenith9 wraz z instruktorami szkolenia ogniowego z “Terytorialnych” przeprowadził egzamin dla członków MPOT na odznakę LPOT. Do egzaminu przystąpiło 5 osób z czego 4 zaliczyły go z wynikiem pozytywnym, tym samym zdobywając srebrne i brązowe odznaki.


 • 9 listopada 2015    
  Zenith9 przeprowadził pierwszy egzamin ogniowy na odznakę LPOT dla instruktorów szkolenia ogniowego “Terytorialnych”. Do egzaminu przystąpił d-ca MPOT Pan Wiktor Powiłajtis oraz Pan Dariusz Garbacz. Egzamin odbywał się w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych (opad, duże zamglenie) i przy sztucznym oświetleniu. Instruktorzy uzyskali wyniki w kolejności jw.: 522 i 475 punkty zdobywając tym samym odznaki srebrne.Więcej na temat zagadnień i regulaminu na:http://obronanarodowa.pl/download/rozkazy-lpot/zal-2-regulamin-odznaki-lpot.pdf

 • Na rynku wydawniczym ukazuje się kolejna ciekawa pozycja Wydawnictwa Zdanowicz

Książka będzie liczyła 512 stron. format A5. Przewidziany termin jej ukazania się to początek listopada.

Książka została oparta na prawdziwych relacjach żołnierzy i oficerów uczestniczących w tamtych wydarzeniach, a ponadto posiada spore archiwum fotograficzne. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo na stronie https://www.facebook.com/afganistanrelacjaBORowika

SERDECZNIE POLECAMY I ŻYCZYMY MIŁEJ LEKTURY- Zenith9


 • W dniu 11.10.2015 na zaproszenie UMKS Nadir Jędrzejów, instruktorzy  Zenith9 uczestniczyli w Jędrzejowskim Pikniku Militarnym. Wspólnie z firmą Rosomak zorganizowaliśmy prezentację broni oraz wyposażenia specjalnego używanego w szkoleniach taktyczno-ogniowych oraz wysokościowych. Wykonaliśmy dwa dynamiczne pokazy z zakresu ewakuacji osoby ochranianej po ataku na auto ochronne oraz drugi pokaz obejmujący atak na punkt kontrolny i podjęcie pościgu za napastnikami…

Stoisko nasze odwiedziła Podsekretarz Stanu MON Pani Beata OCZKOWICZ. Pani Minister podczas rozmowy z naszymi instruktorami zapoznała się z zaawansowanym systemem szkolenia ogniowego Zenith

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA KIERUJEMY DO PANA Jacka LATO oraz Piotra ŻOŁNY za PROFESJONALNĄ ORGANIZACJĘ I ZABEZPIECZENIE CAŁOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA.


 • W dniu 24.05.2015 Zenith9 wraz z instruktorami “Terytorialnych” przeprowadził szkolenie ogniowe, którego tematem były techniki pracy i prowadzenie ognia za zasłonami, krojenie frontalne oraz okrężne pomieszczeń.


 • 15.05.2015 podczas Krakowskiej Nocy Muzeów, instruktorzy Zenith9 wraz z “Terytorialnymi” oraz firmą Rosomak uczestniczyli w dwóch dynamicznych pokazach działań anty-dywersyjnych wykonanych dla zwiedzających Muzeum Armii Krajowej.  Na naszym stoisku zwiedzający mogli zapoznać się z programami szkolenia Zenith9, obejrzeć broń używaną do szkoleń, wyposażenie dodatkowe oraz porozmawiać z instruktorami systemu Zenith9.


 • 05.2015 instruktorzy Zenith9 na zlecenie IAR-Rzeszów prowadzili szkolenie ogniowe z wykorzystaniem pistoletów maszynowych MP5.W zajęciach uczestniczyły grupy konwojowe NBP oraz Policja…


 • Wkrótce do rąk czytelników trafi  drugie, poprawione (nie ocenzurowane) wydanie książki „Afganistan – Relacja BORowika”. Zawartość książki została powiększona o 100 stron nowego materiału, który z różnych powodów nie mógł być opublikowany w pierwszym wydaniu. Pozycja warta zainteresowania z uwagi na specyfikę zadań jakie realizował BOR w Afganistanie. Gorąco wszystkim polecamy –Zenith9.

https://www.facebook.com/afganistanrelacjaBORowika


 • W dniach 11-12 grudnia 2014r. instruktorzy Zenith9 na zaproszenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie prowadzili  szkolenie z systemu  strzeleckiego Zenith9– pistolet. W warsztatach uczestniczyli instruktorzy strzelań policyjnych CSP w Legionowie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz instruktorzy  Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Instruktorzy biorący udział w szkoleniu zaprezentowali  wysoki poziom wyszkolenia ogniowego. http://www.csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2477,Warsztaty-metodyczno-szkoleniowe-dla-strzelcow.html

 • W październiku 2014 trenowali u nas instruktorzy strzelań policyjnych CSP w Legionowie.


 • Mając na uwadze nasze wieloletnie doświadczenie w ochronie osobistej, instruktorzy Zenith9 zostali zaproszeni przez Instytutu Analizy Ryzyka w Rzeszowie, do zorganizowania przygotowań i zapewnienia  bezpośredniej ochrony osobistej maestro José Carrerasa podczas jego wizyty w Polsce.

Jose Carreras przyleciał do Rzeszowa i był gościem Filharmonii Podkarpackiej w związku z jedynym koncertem jaki dał na 53 Muzycznym Festiwalu w Łańcucie.


 • W maju 2014 na zlecenie IAR Rzeszów instruktorzy Zenith9 przeprowadzili szkolenie ogniowe w którym udział brały grupy konwojowe NBP oraz Policja…