Taktyka linowa

Szkolenia wysokościowe z taktyki linowej w terenie zurbanizowanym oraz w technikach burtowych na śmigłowcach.

Program szkoleń obejmuje:

 1. Zasady bezpieczeństwa na wysokości i przy technikach typu jedna ręka – jedna lina;
 2. Dobór lin i sprzętu wysokościowego do zadań taktycznych;
 3. Instalację stanowisk zjazdowych na dachach;
 4. Techniki posługiwania się sprzętem zjazdowym;
 5. Techniki podchodzenia, wyjścia / pokonywanie krawędzi dachu;
 6. Techniki dojazdu do strefy okien (boczne – centralne);
 7. Techniki torowania, usuwania szyb, rolet, zasłon itd.;
 8. Linowe techniki krojenia, sprawdzania pomieszczeń;
 9. Techniki ubezpieczenia, wejść centralnych i bocznych;
 10. Techniki wypięcia po wejściu do pomieszczenia;
 11. Techniki ewakuacyjne;
 12. Taktyka działania zespołu szturmowego przy wychodzeniu przez okna;
 13. Taktyka działania zespołu linowego ubezpieczającą grupę szturmową wchodzącą przez drzwi;
 14. Techniki drabinowe:
 • Zasady bezpieczeństwa podczas używania drabin,
 • Dobór drabin i osprzętu dodatkowego,
 • Techniki podejścia do okien,
 • Techniki wejścia, poruszania się po drabinie jedną ręką,
 • Techniki prowadzenia broni jedną ręką,
 • Techniki torowania,
 • Technika krojenia i ubezpieczenia,
 • Technika wejścia z drabiny do pomieszczenia,
 • Technika szybkiej ewakuacji.