CQB

Wybrane elementy CQB :

– Dobór właściwej techniki szturmu i sprawdzenia pomieszczeń (bezpieczeństwo grupy),
– Bezinwazyjne techniki sprawdzania pomieszczeń,
– Dobór ręki strzelającej (ramienia) w zależności od sytuacji,
– Technika przemieszczania się i pracy na nogach podczas podejścia, wchodzenia i w pomieszczeniu,
– Techniki podejścia pod drzwi i ustawienia się przed szturmem,
– Technika wejścia i krojenia frontalnego (prowadzenie ognia),
– Zasady bezpiecznego prowadzenia ognia przy technikach krzyżowych,
– Technika wejścia i krojenia krzyżowego (prowadzenie ognia),
– Technika wchodzenia okrężnego (prowadzenie ognia),
– Techniki przejęcia sektora i prowadzenie ognia podczas zacięcia i wymiany magazynka, lub przy postrzeleniu operatora,
– Techniki sprawdzania pomieszczenia i ubezpieczania się po wejściu oraz podczas wychodzenia z pomieszczeń,
– Technika “czyszczenia” pomieszczeń przelotowych,
– Wykorzystanie technik linowych, drabin podczas szturmu,…

Opracował:

Zenith9