Close Protection

 

Zagadnienia bloku szkoleniowego z zakresu ochrony osobistej:

 

1) Współczesne czynniki decydujące o zatrudnieniu ochrony osobistej i podstawowe cele działania ochrony.
2) Selekcja wstępna kandydatów do ochrony osobistej jako istotny czynnik w późniejszej skutecznej pracy zespołu ochronnego.
3) Właściwy dobór broni, łączności oraz wyposażenia dodatkowego.
4) Planowanie i wcześniejsze rozpoznanie jako  czynnik podwyższający skuteczność pracy grupy ochronnej.
5) Rozpoznanie pirotechniczne, antyelektroniczne , szczelność antymedialna, białe rozpoznanie.
6) Metody oraz taktyka planowania zamachów oraz przeciwdziałanie im na etapie rozpoznania i w trakcie bezpośrednich działań ochronnych.
7) Organizacja ochrony osobistej w miejscach stałego i czasowego pobytu osoby ochranianej oraz w trakcie przemieszczania się poza nimi: rezydencja, biuro, szkoła, teatr, sklep, hotel, pociąg, samolot, autokar, restauracja, klatki schodowe, windy.
8) Transport i czynniki mające wpływ na planowanie tras przejazdów z uwzględnieniem zabezpieczenia medycznego, wsparcia policji, wywiadu oraz działań kontrwywiadowczych.
9) Warianty ochrony osobistej występujące na prywatnym rynku oraz czynniki mające wpływ na ich powstanie:
– wariant podstawowy: jedno auto (kierowca, adiutant osoby ochranianej, osoba ochraniana),
– wariant rozbudowany: jedno auto (kierowca, adiutant osoby ochranianej, d-ca ochrony, osoba ochraniana),
– wariant pełny: dwa auta ( 2 kierowców, adiutant, d-ca ochrony, 2-3 pracowników ochrony, osoba ochraniana+ możliwość rozbudowania w zależności od zagrożenia i potrzeb).
10) Szyki ochronne i zasady ich tworzenia:
– adiutant (ochrona eskortowa),
– adiutant + oficer ochrony (eskortowa),
– klin,
– prosty romb,
– romb,
– rozszerzony romb,
– pierścień ochronny przy dużych operacjach.
11) Taktyka poruszania się w poszczególnych szykach ochronnych, praca w szyku, rola i odpowiedzialność adiutanta oraz członków zespołu ochronnego – wymienność funkcji w zespole ochronnym.
12) Taktyka i techniki ewakuacji osoby ochranianej- reakcja na atak- komunikacja w zależności od powstałego zagrożenia (uderzenie ręką, przedmiotem, nożem, broń, granat, reakcja na rzucanie przedmiotami).
13) Organizacja podjazdów i odjazdów osoby ochranianej.
14) Taktyka ofensywnej i defensywnej jazdy ochronnej samochodu głównego i zespołu 2-3 aut (ustawienia aut, zakładki, rotacje, krycie osłonowe, pokonywanie skrzyżowań, włączanie się do ruchu, techniki taranowani, spychania auta, zwrot bojowy 180, podmiany auta)…
15) Wyposażenie specjalne samochodu głównego oraz auta ochronnego.
16) Właściwy i efektywny dobór technik indywidualnego i grupowego treningu ogniowego w aspekcie poznanej taktyki działania ochrony osobistej z uwzględnieniem technik ewakuacji i strzelania w ruchu na 3 płaszczyzny ostrzału.
17) Miejsca i sytuacje specjalne:
– organizacja i zabezpieczenie wystąpień publicznych (koncerty, spotkania wyborcze, wiece, odczyty, konferencje, uroczystości państwowe),
– taktyka pracy zespołu ochronnego w tłumie,
– taktyka zabezpieczenia wystąpień osoby ochranianej  w pomieszczeniach zamkniętych,
– taktyka zabezpieczenia wystąpień osoby ochranianej w miejscach otwartych…
18) Grupa Wsparcia Taktycznego-  zastosowanie i taktyka działania z uwzględnieniem rejonów podwyższonego ryzyka.
19) Savoire-vivre ochrony osobistej.
20) Wybrane elementy protokołu dyplomatycznego.


Wszelkie prawa zastrzeżone.

Opracował: Zenith9