Home

Zenith9 jest zaawansowanym, autorskim systemem szkolenia ogniowego z wykorzystaniem pistoletu (Zenith9-pistolet) i karabinka szturmowego (Zenith9-karabinek szturmowy). Twórcą systemu szkolenia ogniowego jest były instr. spadochronowy jednostek desantowo-szturmowych WP oraz MSW (wykonał ponad 2200 skoków ze spadochronem). Autor jest również instruktorem strzelectwa taktycznego, instruktorem taktyki ochrony osobistej i pilotem samolotowym.


W związku z niewłaściwą polityką migracyjną w krajach Unii Europejskiej i jej widocznymi konsekwencjami w postaci zamachów terrorystycznych, konieczny jest szerszy dostęp społeczeństwa do broni palnej i przeszkolenie go w jej obsłudze. Rządy krajów europejskich nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom, podczas gdy same mają je zapewnione z urzędu…


Duża część osób w Polsce posiadających broń (w tym także służbowo) nie potrafiłaby się nią posłużyć w sytuacji zagrożenia w sposób maksymalnie efektywny i bezpieczny. Przyczyny należy upatrywać w złym systemie szkolenia i egzaminowania nie przystającym do wymogów rzeczywistości oraz w cięciu kosztów szkoleń. Jak pokazuje doświadczenie i liczne badania w tym zakresie, w sytuacji rzeczywistego zagrożenia o przeżyciu bądź nie, decydują sekundy lub nawet ich ułamki. Mało kto jest na tyle opanowany, aby w bardzo wysokim stresie dobyć ukrytą broń, przeładować, wycelować i oddać skuteczny strzał  – życie masz tylko jedno.

Większość szkoleń strzeleckich bazuje na sportowym strzelaniu do tarczy z nieruchomej pozycji, mając praktycznie dowolny czas na celowanie, ponadto na dystansach znacznie przewyższających możliwość efektywnego zastosowania danej broni.


System Zenith9 powstał w wyniku osobistych doświadczeń w ponad 20- letniej praktyce pracy z bronią.  Techniki manualnej obsługi broni są maksymalnie uproszczone (poprzez wyeliminowanie  zbędnych ruchów), a przez to bardzo szybkie i bardzo skuteczne. Kluczem do osiągnięcia wysokiego poziomu wyszkolenia jest wypracowanie pamięci mięśniowej wyuczonych technik oraz ich regularne utrwalanie.

Zenith9